Administaratorem Twoich danych jest radicalzz.studio Jonna Skorupska NIP 5242704167 Nasza siedziba znajduje się w Warszawie.  


Jak możesz się z nami skontaktować?


listownie: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa
e-mailem na adres: hi@radicalzz.studio


Jakie masz prawa?


1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.


Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?


Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?


Nawiązania z Tobą kontaktu w celu przperowadzenia rekrutacji


Czy musisz podawać nam swoje dane?


Jest to dobrowolne, lecz bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować w sprawie rekrutacji.


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?


1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie z Tobą kontaktu drogą mailową lub telefoniczą w celu relizacji rekrutacji. 


Komu przekażemy Twoje dane?


Podmiotowi zlecającemu przeprowadzenie rekrutacji, czyli: IKEA Retail sp. z o.o Plac Szwedzki 305-090 Janki  NIP 5270103385


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?


1.  przez czas potrzebny na przeprowadzenie rekrutacji
2. nie dłużej niż 2 lata 
3. do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

1. na potrzeby rekrutacji; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,

2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.