SZEŚĆ
EPIZODÓW
DESIGNING
THE
FUTURECzym właściwie jest Designing The Future?

To seria wydarzeń organizowana w ramach radicalzz.institute, podczas których tworzymy przestrzeń dla dialogu o przyszłości kształtowanej przez nowe technologie oraz uświadamiamy o konieczności działania według zasad zrównoważonego rozwoju.

Budujemy społeczność ludzi, którzy chcą mieć realny wpływ na kierunek, w którym podążamy.